Novost v letu 2021 na praktičnem preizkusu KG Žipo d.o.o.

Učinkovito in uspešno uravnavanje plevelne populacije v pridelavi soje je eden najpomembnejših ukrepov za doseganje ustrezne kakovosti in velikosti pridelka. Če se odločimo za mehanski način zatiranja plevelov je potrebno upoštevati določena izhodišča že pri pripravi setvene površine, setvi in pri sami izvedbi ukrepov zatiranja.

V letošnjem letu smo klasično česalo nadomestili z ‘zvezdastim’ česalom, z delovno širino 12 m.
Prvi prehod z vrtavkastim česalom je bil uspešno izveden, ko je imela soja dva prava lista.

Ekološka pridelava soje na KG Topolovec

Na KMG Topolovec smo v letošnjem ponovno vzpostavili praktični preizkus na podlagi preučevanja vpliva kolobarja na zapleveljenost in rast ter pridelek ekološke soje.

Ekološka soja je bila posejana  na njivsko površino, kjer sta bila dva različna predhodna kolobarna člena: pira in koruza.  Po žetvi pire je bila površina plitko obdelana in posejana z neprezimno mešanico facelije in gorjušice. Površina, kjer je rastla koruza, je bila koruznica po spravilu zmulčena in plitko podrahljana. Spomladi smo, v sredini marca, na celotni površini izvedli plitko oranje in s predsetvenikom dva krat slepo setev (razen na delu, ki služi za kontrolo proučevanja plevelnega potenciala njive). Soja je bila posejana 30. aprila na medvrstno razdaljo 0,7 m, s koruzno sejalnico, ekološko pridelanega semena MS Mentor.

Predstavitev projektnih aktivnosti v oddaji Ljudje in zemlja

28. 2. 2021 je bila na sporedu oddaja Ljudje in zemlja na nacionalni TV, v kateri je dr. Barbara Čeh (IHPS) predstavila projektne rezultate – poskus na visokem fižolu v hmeljišču v letih 2019 in 2020.

Rezultate dvoletnega poskusa z visokim fižolom v hmeljišču KG Leskošek je dr. Čeh predstavila tudi na simpoziju Novi izzivi v agronomiji 2021. Članek pa je objavljen v zborniku simpozija  na straneh 96 do 102.

Povezava na oddajo je v arhivu RTV SLO: Ljudje in zemlja (začetek 33:34).

IHPS so partner projekta EIP Zrnate stročnice.

Setev praktičnih preizkusov v letu 2021

Tudi v letu 2021 smo na vseh kmetijskih gospodarstvih, ki so partnerji projekta, izvedli setev praktičnih preizkusov. Na kmetijskem gospodarstvu Žipo d.o.o smo v letu 2021 zasnovali optimalizacijo proizvodnje s praktičnim preizkusom mehanskega zatiranja plevelov v različnih rabah tal (ohranitvena raba tal v primerjavi s klasičnim oranjem)  s česalom, prstastim okopalnikom in kombinacijo obeh.