V  A  B  I  L  O

V sredo, 17. 5. 23 ob 19. uri , vas vabimo na predavanje v Zadružni domZadvor, Cesta II.grupe odredov 43, 1261 Lj.-Dobrunje.  
Predavala bo doc. dr. Darja Kocjan Ačko na temo VOLČJI BOB ALI DIVJA KAVA – njegov pomen v pridelavi in prehrani.

Volčji bob uvrščamo v botanično družino metuljnic. Zrnje sladkih sort volčjega boba ali divja kava je odličen kavin nadomestek.

Zrnate stročnice v prehrani

Strokovna monografija »Pridelava zrnatih stročnic«, ki je nastala ob zaključku projekta evropskega inovativnega partnerstva (EIP) Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba, obravnava sodobne pristope in dobre prakse pridelave znanih in manj znanih zrnatih stročnic.

Uredniki: Blaž Cigić, Silva Grobelnik Mlakar, Darja Kocjan Ačko

Povezava: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/659

Accessibility